जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सिन्धुलीको सूचना

मतदाता दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने बारे सूचना

निर्वाचन आयोग नेपालको मिति २०७८/०८/०३ को निर्णय अनुसार २०७८ मङ्सिर १७ गते देखी २०७८ पुस १९ गते सम्म मतदाता दर्ता विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनका साथै जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा अनुगमन समितिको निर्णय बमोजिम सो कार्यक्रम दुई चरणमा संचालन हुने भएकाले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छुट भएका नागरिकहरूले निम्न अनुसारको कागजातहरू लिई आफ्नो स्थानीय तहको केन्द्रमा गई फोटो सहितको मतादाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ ।


आवश्यक कागजातहरू

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल सहित प्रतिलिपि ।
विवाह गरेर आएको व्यक्तिको हकमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
बसाई सरी आएको हकमा बसाइसराइ दर्ताको प्रमाणको प्रतिलिपि ।

पहिलो चरण मिति २०७८ मंसिर १७ गते देखी २०७८ पुष ०२ गते सम्म

१ फिक्कल गाँउपालिका

२ हरिहरपुरगढी गाउँपालिका

३ सुनकोशी गाँउपालिका

४ घ्याङलेख गाँउपालिका

दोस्रो चरण मिति २०७८ पुष ०५ गते देखी २०७८ पुष १९ गते सम्म

१ दुधौली नगरपालिका

२ तिनपाटन गाँउपालिका

३ गोलन्जोर गाँउपालिका

४ मरिण गाँउपालिका

 कुनै काम विशेषले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न छुटेको भए नाम दर्ता गर्नका लागि २०७८ मंसिर १७ गते देखी २०७८ पुस १९ गते सम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित उपस्थित भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सकिने छ साथै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संचालन भइरहेको मतदाता दर्ता कार्य पुर्ववतरुपमा निरन्तर चलिरहने ब्यहोरा सूचित गरिन्छ ।